Giải trí, Điện ảnh

MC Hải Anh yêu kiều dẫn dắt Hội thảo quốc tế AIMS

MC Hải Anh yêu kiều dẫn dắt Hội thảo quốc tế AIMS - Hình 1

MC Hải Anh yêu kiều dẫn dắt Hội thảo quốc tế AIMS - Hình 2

MC Hải Anh yêu kiều dẫn dắt Hội thảo quốc tế AIMS - Hình 3

MC Hải Anh yêu kiều dẫn dắt Hội thảo quốc tế AIMS - Hình 4