“Hot boy bông lan trứng muối” Lê Nguyên Bảo người duy nhất chinh phục được ĐD Lê Hoàng trong đêm thi thứ 9 của Gương Mặt Điện Ảnh

Đêm thi thứ 9 Gương mặt Điện ảnh chủ đề tự do, Lê Nguyên Bảo là thí sinh duy nhất trong đêm thi chinh phục được 3 giám khảo Lê Hoàng, Việt Trinh và Minh Hằng. Tuy nhiên, anh cũng được nam đạo diễn khuyến cáo: “Không được mập thêm nữa!”.